Ceník

On-line přihlášku do oddílu Atletika Človíček pro 1. pololetí 2017/2018 bude od října k vyplnění vpravo na této stránce..
Přihlášku vyplňují všichni členové všech tréninkových skupin ! Děti musíme registrovat nově na atletický svaz.
V případě zápisu sourozenců, vyplňuje přihlášku každé dítě.

Oddílový příspěvek pro I. pololetí (rok 2017/2018) pro Hostivař

  • oddílový příspěvek činí 1900,- Kč za člena na pololetí při trénincích 1x týdně (sleva na sourozence 500kč z celkového příspěvku)
  • oddílový příspěvek činí 2300,- Kč za člena na pololetí při trénincích 2x týdně
  • pro děti navštěvující ZŠ nebo MŠ Človíček 750,- Kč za člena na pololetí
  • během letních prázdnin probíhá atletické soustředění s bohatou náplní- vyvrcholení sezony
  • děti navštěvující příslušnou pobočku MŠ Človíček spadají automaticky pod danou pobočku atletického oddílu Človíček, kam je třeba uhradit také platbu členského příspěvku.

Oddílový příspěvek se hradí na č.ú: 107-8265680247/0100. K platbě do poznámky prosím připište celé jméno člena.