O mně

Markéta SkalickáMgr. Markéta Skalická

Vystudovala jsem PdFOU obor etopedie a UK v Praze logopedie.

Pracovní zkušenosti:

  • Pedagogicko-psychologická poradně v Táboře
  • 8.Základní škole v Táboře
  • Mateřské a Základní škola v Choceradech
  • asistent na Waldorfské alternativní škole v Ostravě
  • SPC pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě.
  • Od roku 2009 jsme z původní miniškolky vybudovali Sportovní mateřskou školu Človíček a posléze Sportovní základní školu.

Podílela jsem se na přípravě a realizaci Dílen EVVO pro učitelky MŠ, pracovala jsem dlouhodobě jako lektor-ekopedagog pro společnost Vita Ostrava (Středisko ekologické výchovy) a také Areka ( Středisko enviromentální výchovy, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody), pracovala jsem jako dobrovolník pro supervizi práce SEV.
Lektorovala jsem pohybově dramatické činnosti pro MŠ a angličtinu pro MŠ, dále jsem pracovala jako herec pro divadelní společnost L.Frištenské, a to zvláště s herečkou Jaroslavou Stránskou s nabídkou pro mateřské  a základní školy.
Pořádala jsem a účasnila jsem se jako vedoucí řady pobytových akcí pro rodiče s dětmi a táborů např. Ozdravný pobyt pro děti v Itálii, letní tábory Meleček, Karlov apod.

Sportovní a pedagogické vzdělání:
Výchova k psychické odolnosti předškolních dětí
Metodika cvičení rodičů s dětmi 2-6let
Pohybové hrátky v nevšedních dnech
Inspirace hravou tělesnou výchovou I. – cvičení s overbally, cvičení s netradičními pomůckami
Inspirace hravou tělesnou výchovou II. – cvičení s padákem, cvičení na balančním míči
Inspirace hravou tělesnou výchovou III.- hry v přírodě, olympiády
Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Sportovní trenér IV., III. třídy a trenér žactva
Certificate English Language for Intermediate
Jsem členkou Logopedické společnosti Miloše Sováka
Riziko dyslexie, prevence specifických poruch učení
Diagnostika porozumění řeči u dětí s narušenou komunikační schopností
Alternativní a augumentativní komunikace a její možnosti při práci s dospělými
Řízení fyziologického vývoje řeči
Úskalí grafomotorického vývoje u předškolních a ml.školních dětí
Muzikoterapie
Numerologie, Reiki I.,II.
Masér pro sportovní a rekondiční masáže